AGR-Polska

Pytamy – jakim sposobem być eko i dlaczego?

Wyraz „ekologia” wpisał się już na stałe do powszedniego słownika. Ochrona środowiska naturalnego i racjonalne wykorzystanie jej zapasów, to kłopoty, jakie stały się sprawą wszystkich ludzi. Jeśli sądzimy, iż nasze nastawienie i działania nie mają większego wpływu stan środowiska naturalnego, to nic w wyższym stopniu mylnego. Żeby nie pogłębiać niepożądanych zmian w naturze, dobrze jest zacząć od siebie.
Czytaj...

Planujesz zbudować przydomową oczyszczalnie ścieków? Przekonaj się czy warto w to inwestować?

Wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków to najlepsza alternatywa dla szamba. Taka oczyszczalnia jest bardzo wygodna i niezbyt droga w eksploatacji, ekologiczna oraz bezpieczna. Pamiętaj jednak o kilku sprawach, jakie są niezbędne, jeśli chcesz rozpocząć budowę. Chociaż oczyszczalnie przydomowe są idealną alternatywą dla szamba, to jednak korzyści ekonomiczne należy rozpatrywać w dłuższym czasie. Zbudowanie szamba kosztuje trochę mniej niż montaż oczyszczalni, ale jego eksploatacja jest o wiele droższa niż utrzymanie indywidualnej oczyszczalni.
Czytaj...

Przez deweloperów stosowana okazuje się rekuperacja Wrocław ma tu największe osiągnięcia

Dobrym rozwiązaniem jest rekuperacja Wrocław pokazuje jak ona funkcjonuje

Coraz mocniej jesteśmy świadomi tego, że nasze zachowania posiadają wpływ na środowisko, a zatem mogą spowodować, że będzie się ono mocniej rozwijało, albo zaczniemy je niszczyć. Przez to szukamy rozwiązań, które zezwolą nam lepiej o nie troszczyć się oraz nie wpływać źle na jego rozwój. To spowoduje, że znacznie częściej za wzór stawiana jest rekuperacja Wrocław wiedzie w tej dziedzinie prym i wręcz trzeba wykorzystywać z jego wiedzy. Chodzi tu o zdolność wykorzystywania zużytej energii w celu jej ponownego zastosowania, jak to się dzieje np. w silnikach, gdzie ciepło spalin wykorzystuje się do rozgrzania powietrza, które okazuje się konieczne w procesie spalania się paliwa w silniku.

Czytaj...

Recykling zanieczyszczeń niebezpiecznych jako fundament chronienia środowiska naturalnego.

Tego typu zanieczyszczenia, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogłyby stanowić dla niego zagrożenie nazywa się odpadami niebezpiecznymi. Odpady takie pozostają łatwe do spalenia, czyli podatne na samozapłon. Mogą charakteryzować się również utlenianiem, poprzez negatywny wpływ na przeróżne budynki. Zwykle odpady niebezpieczne cechują się zdolnością do reagowania chemicznego, mogą wtedy wybuchnąć albo wydzielać gazy trujące.
Czytaj...

Ekologiczne gospodarstwo domowe

Ekologia jest ostatnio trendy. Możemy sobie zakupić komórki zrobione z półproduktów pochodzących z recyklingu. W spożywczaku niedaleko naszego domu półka ze zdrową żywnością rozrasta się o ciągle nowsze towary. To wspaniale że myślenie ekologiczne ogromnieje. Co jednakowoż zrobić, gdy obowiązkowe rozdzielanie śmieci to za mało?
Czytaj...

A może ogrzewać dom gazem płynnym

Każdy doskonale wie, że energię można czerpać z gazu. Z tego powodu gaz jest tak cennym surowcem. Nie chodzi jedynie o gaz ziemny. W dzisiejszych czasach można ogrzewać nasze domy właśnie gazem płynnym. Potrzeba tylko właściwej instalacji. Tak jak przy wszystkich typach ogrzewania. Gdy chcemy by gaz propan ogrzewał nasze mieszkania musimy kupić/wydzierżawić zbiornik, który pozwoli nam na przechowywanie gazu.
Czytaj...

Wśród ludzi zwiększa się satysfakcja z rezultatów, jakie przynosi ogrzewanie pompą ciepła – znacznie tańsza i ekologiczna odmiana ogrzewania domu

Obecnie zwraca się coraz większą uwagę na użytkowanie z dobrych dla środowiska metod ogrzewania domu. Wprowadzanie modernizowań, jakie nie oddziaływają źle na otoczenie jest rekomendowane nie wyłącznie przez organizacje proekologiczne, lecz też państwo i w wielu przypadkach w przypadku blokowisk – spółdzielnie lokalowe. Faktem jest, że nie każde rozwiązanie ekologiczne można zainstalować wszędzie.
Czytaj...

Segregacja odpadów. Jakie dostępne mamy pojemniki do segregacji i w jaki sposób możemy przez to pomóc środowisku?

Za pośrednictwem segregacji odpadów na wysypiska trafia mniejsza ilość śmieci, a te jakie da się poddać recyklingowi zostają ponownie przetworzone. Posegregowane śmieci zdołasz wrzucać do naczyń naznaczonych odpowiednimi odcieniami. Sprawdź, jakie odpady wypada umieszczać w osobnych kontenerach, jak również jakich nie jest dozwolone ci do nich wrzucać.
Czytaj...

Jeżeli leży Ci na sercu los przyrody i środowiska naturalnego, uwielbiasz zwierzęta i jesteś przeciwny jakiejkolwiek krzywdzie – warto zapoznać się z licznymi wydarzeniami, związanymi z tą dyscypliną

Poziom działań w dyscyplinie technologii zdobywa własne maximum. Pojawia się mnóstwo udogodnień. Cywilizacja sprowadza się do całkowitej mecanozacji. Likwiduje się lasy, zmniejsza się przestrzeń naturalna oraz powierzchnia życiowa dla fauny i roślin.
Czytaj...

Jakim sposobem należy segregować odpady – ekologia w domu

O segregacji odpadów mówi się obecnie faktycznie sporo, jednakże nie w każdym domu dominuje zwyczaj ich sortowania. Tymczasem segregacja odpadów jest naprawdę znacząca i posiada ważny wpływ na nasze środowisko. Ponadto nie jest wcale czasochłonna – sortowanie odpadów nie zajmie nam wiele więcej czasu aniżeli zwyczajne, dzienne wyrzucanie śmieci. By segregować odpady wypada przede wszystkim wiedzieć, jakie rozróżniamy dziś typy kontenerów na śmieci.
Czytaj...

Prawidłowe gospodarowanie odpadami pozwoli na zaoszczędzenie czasu i funduszy

Współcześnie w różnego typu mediach stosunkowo nagminnie pojawiał się problem śmieci. Niewątpliwie jedną z zasadniczych przyczyn takiego zjawiska była debata odnośnie ustawy w tym zakresie, która wpłynęła na zmianę opłat za utylizację śmieci. Bez względu jednak na to, czy w danym momencie temat ten jest popularnie analizowany, śmieci w jakiś sposób trzeba utylizować.
Czytaj...

Jakie działania należy podjąć aby w znacznym stopniu zmniejszyć problemy dużych miast związanych ze zwiększającą się liczbą mieszkańców

Duże miasta mogą przyciągać zwiększającą się ilość osób, zważywszy na warunki gospodarcze i ekonomiczne wybranego regionu. Ogromna liczba osób w młodszym wieku chciałoby studiować na lepszej uczelni, a takowe można znaleźć w większych miastach. Lecz razem ze wzrostem liczby mieszkańców rosną ponadto problemy związane z napływem ludności, należą do nich na przykład korki uliczne, przeludnienie miejsc publicznych, zwiększona liczba odpadów oraz brak wolnej przestrzeni do ich składowania.
Czytaj...