AGR-Polska

Automatyk – zawód z przyszłością

Duży odsetek naukowców od spraw polityki socjalnej zauważa, że na rynku mamy deficyt specjalistów z różnych fachów. Jest to rezultatem tego, że aktualnie istnieje zbyt znacząca presja na zaliczenie studiów magisterskich. Szkoły zawodowe odeszły do lamusa. Młodzi rodacy kończą studia, gdyż są przepychani na następne lata.
Czytaj...