AGR-Polska

Firmy wydają setki tysięcy euro na prace badawcze, i rzecz jasna zamierzają uzyskać zwrot tych inwestycji

Wiedza od bardzo dawna dawała pewną przewagę nad innymi, pozwalała na zyskanie pieniędzy czy nawet przez jej posiadanie można było wygrać wojnę. Nie inaczej będzie w dzisiejszych czasach, z tym że ciężar pozyskiwania wiadomości przeniósł się na technologie przemysłowe. A będzie o co się bić, bo za najnowszymi innowacjami idą bardzo duże pieniądze.
Czytaj...