AGR-Polska

Wielorakie typy i wykorzystanie papieru, co da się z niego jeszcze wytworzyć?

Papier od bardzo dawnych czasów pełni ogromnie ważną rolę w ludzkim życiu. Stworzony kilka wieków temu, aż do dzisiejszych czasów pełni rozmaite, ale często bardzo ważne funkcje. Samych typów papieru jest bardzo dużo, a wyróżniane są chociażby z uwagi na grubość i gęstość określonego papieru. Różne są również techniki wytwarzania papieru, do większej części z nich stosuje się ścier drzewny. W ostatnim czasie niezwykle często patrzy się na to, by nie wykonywać tego tworzywa z drewna, gdyż drzew na całym świecie ubywa w bardzo gwałtownym tempie.
Czytaj...