AGR-Polska

Wielorakie typy i wykorzystanie papieru, co da się z niego jeszcze wytworzyć?

Papier od bardzo dawna posiada niezwykle istotną rolę w ludzkim życiu. Stworzony kilka stuleci temu, aż do dzisiejszych czasów spełnia rozmaite, ale często niezwykle istotne funkcje. Samych typów tego tworzywa jest bardzo dużo, a wyróżniane są przykładowo ze względu na grubość i gęstość określonego papieru. Zróżnicowane są także sposoby produkcji papieru, do większości z nich wykorzystuje się ścier drzewny. W ostatnim czasie coraz częściej zwraca się uwagę na to, by nie wytwarzać tego tworzywa z drewna, gdyż drzew na całym świecie ubywa w bardzo gwałtownym tempie.
Czytaj...