AGR-Polska

Badania marketingowe i ich typy

Od 1998 łączymy badania marketingowe mystery shopping i badania satysfakcji w zespół łączących się usług i korzyści. Świadczymy usługi dla największych marek, wdrażając szczegółowe badania jakości obsługi klienta. Każdego miesiąca wykonujemy tysiące badań Tajemniczy Klient, dokonujemy sprawdzenia standardów obsługi, analiz kanałów komunikacji, testów mystery shopper konkurencji, umożliwiających porównanie przedsiębiorstwa, by poznać ich silne i słabe strony oraz szanse i ryzyka pod kątem możliwości bezpośrednich konkurentów.
Czytaj...