AGR-Polska

Segregacja odpadów. Jakie dostępne mamy pojemniki do segregacji i w jaki sposób możemy przez to pomóc środowisku?

Za pośrednictwem segregacji odpadów na wysypiska trafia mniejsza ilość śmieci, a te jakie da się poddać recyklingowi zostają ponownie przetworzone. Posegregowane śmieci zdołasz wrzucać do naczyń naznaczonych odpowiednimi odcieniami. Sprawdź, jakie odpady wypada umieszczać w osobnych kontenerach, jak również jakich nie jest dozwolone ci do nich wrzucać.
Czytaj...

Wywóz gruzu na terenie Wrocławia, unieszkodliwianie odpadów medycznych

Największym kłopotem w obecnych czasach jest wielkość produkowanych śmieci, dlatego tak istotne jest ich sortowanie i utylizacja. Gruz to bardzo kłopotliwy odpad, jaki nie może trafić do typowych kontenerów na nieczystości komunalne. W każdej gminie wyznaczone są lokalizacje wybiórczej zbiórki odrzutów komunalnych. Przywiezienie i samodzielne wyrzucenie gruzu nie kosztuje nic, poza wydatkami transportu.
Czytaj...