AGR-Polska

Spot w busie 22

Choć może się to wydawać niezwykłe to pierwsze formy marketingu wywodzą się ze starożytności. Handlowcy krzyczeli chwaląc plusy własnych artykułów. To pierwsza forma reklamy, reklama werbalna. W starożytnej Grecji na ścianach spisywano wiadomości odnoszące się do wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i tak powstała reklama pisemna. Po wynalezieniu przez Gutenberga czcionki ukazały się pierwsze czasopisma, a w nich reklamy prasowe.
Czytaj...