AGR-Polska

Co winna zawierać umowa o roboty budowlane oraz kiedy wskazane jest ją spisać

Umowa o roboty budowlane to nadzwyczaj ważny dokument, jaki jest zabezpieczeniem dla obu stron. Osoba, która wykonuje jakieś roboty budowlane posiada gwarancję zapłaty za swoje usługi. Osoba, która takie usługi budowlane zamawia również ma gwarancję bezpieczeństwa oraz poprawnego wykonania zamówionych usług. W wypadku sporów dokument ten ułatwi dodatkowo dochodzenie roszczeń. Umowę o roboty budowlane niewątpliwie należałoby spisać w każdej sytuacji powiązanej z budową – domów, mieszkań, biur itd. Można ją także spisać w wypadku odnawiania jakiejś nieruchomości lub innych usług wykończeniowych i budowlanych.

Czytaj...

Znaczące i użyteczne informacje na temat legitymacji ubezpieczeniowych, odliczeń ZUS i wystawiania faktur

Legitymacja ubezpieczeniowa została już jakiś czas temu zlikwidowana przez ZUS. Współcześnie pracodawca winien każdego miesiąca dawać dokument, który potwierdza, iż posiadamy ubezpieczenie. Wskazane jest o tym pamiętać, ponieważ teraz to od pracodawcy mamy żądać dokumentu ubezpieczenia oraz dokumentu na to, iż składki na ubezpieczenie są systematycznie odprowadzane. Jednakże brak takiego dokumentu nie zdoła być powodem nie przyjęcia pacjenta do lekarza. Jeśli wybieramy się do doktora i nie posiadamy takiego dokumenty, to powinnyśmy dostarczyć go w ciągu siedmiu dni.
Czytaj...