nieczystości toksyczne

Odpady niebezpieczne to te odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, pozostałe cechy i warunki tworzą zagrożenie dla życia, bądź zdrowia ludzi, lub dla środowiska. Mogą również wykazywać własności zapalne i wybuchowe. Toteż gospodarka nimi wymaga ścisłego postępowania i szczególnej kontroli.

odpady

Autor: Florian Kreitmair
Źródło: http://www.flickr.com
Odpady niebezpieczne powstają zarówno w sektorze gospodarczym, jak i w obejściach domowych. Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne – link do ciekawej strony. Stworzone z szeregu związków chemicznych, po czasie zdatności, stanowią ewentualne zagrożenie dla zdrowia, bądź nawet życia ludności. Części składowe lekarstw tworzą środki szkodliwe, albo trutki, jakie są groźne dla organizmu człowieczego. W żadnym wypadku nie należy wyrzucać farmaceutyków do kubła, ani toalety.

Jeśli tego typu tematyka jest dla Ciebie na tyle istotna, że musisz zgłębić ją także pod innym kątem, więc potrzebne Ci analogiczne dane, to więcej znajdziesz w treści (http://zielonaprzestrzen.pl/).

Oczyszczalnie nie radzą sobie porządnie z takimi substancjami a ich obecność w wodzie działa, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie.

Stare specyfiki zbierane są w specjalnych zasobnikach w aptekach, a potem poddawane są cieplnej utylizacji. Baterie i akumulatory są odpadami niebezpiecznymi produkowanymi głównie przez gospodarstwa domowe. Baterie i akumulatory małogabarytowe zużywane są także w budownictwie, energetyce, handlu, komunikacji, przewozie, w służbie zdrowia, jak też w szkolnictwie. Stopień szkodliwości owych odrzutów bywa bardzo zróżnicowany – czytaj o odpadach.

odpady

Autor: Julian Stallabrass
Źródło: http://www.flickr.com

Zależy on od ich zestawu chemicznego, rodzaju i rozmiarów emisji, cech fizycznych i pozostałych właściwości. Baterie i akumulatory trzeba wrzucać darmowo do osobliwego pojemnika naznaczonego, stojącego w sklepie, szkole, urzędzie, stacji paliw, zakładzie pracy, albo innym miejscu. Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy również odpady – http://www.ehsbiznespartner.pl/odpady-torun/ – lecznicze i weterynaryjne, środki do impregnacji, albo pielęgnacji drzewa, czy chemikalia używane w przemyśle fotograficznym, bądź do obróbki zdjęć. Do tych ważniejszych odpadów niebezpiecznych, przynależą również odpady azbestowe, świetlówki i żarówki energooszczędne.

Lista odpadów niebezpiecznych jest bardzo długa, najlepiej zaznajomić się z nią nim uczynimy coś karalnego.