AGR-Polska

nieczystości toksyczne

Odpady niebezpieczne to te odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, pozostałe cechy i warunki tworzą zagrożenie dla życia, bądź zdrowia ludzi, lub dla środowiska. Mogą również wykazywać własności zapalne i wybuchowe. Toteż gospodarka nimi wymaga ścisłego postępowania i szczególnej kontroli.

odpady

Autor: Florian Kreitmair
Źródło: http://www.flickr.com
Odpady niebezpieczne powstają zarówno w sektorze gospodarczym, jak i w obejściach domowych. Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne – link do ciekawej strony. Stworzone z szeregu związków chemicznych, po czasie zdatności, stanowią ewentualne zagrożenie dla zdrowia, bądź nawet życia ludności. Części składowe lekarstw tworzą środki szkodliwe, albo trutki, jakie są groźne dla organizmu człowieczego. W żadnym wypadku nie należy wyrzucać farmaceutyków do kubła, ani toalety. Oczyszczalnie nie radzą sobie porządnie z takimi substancjami a ich obecność w wodzie działa, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie.

Stare specyfiki zbierane są w specjalnych zasobnikach w aptekach, a potem poddawane są cieplnej utylizacji. Baterie i akumulatory są odpadami niebezpiecznymi produkowanymi głównie przez gospodarstwa domowe. Baterie i akumulatory małogabarytowe zużywane są także w budownictwie, energetyce, handlu, komunikacji, przewozie, w służbie zdrowia, jak też w szkolnictwie. Stopień szkodliwości owych odrzutów bywa bardzo zróżnicowany – czytaj o odpadach.

odpady

Autor: Julian Stallabrass
Źródło: http://www.flickr.com

Zależy on od ich zestawu chemicznego, rodzaju i rozmiarów emisji, cech fizycznych i pozostałych właściwości. Baterie i akumulatory trzeba wrzucać darmowo do osobliwego pojemnika naznaczonego, stojącego w sklepie, szkole, urzędzie, stacji paliw, zakładzie pracy, albo innym miejscu. Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy również odpady – http://www.ehsbiznespartner.pl/odpady-torun/ – lecznicze i weterynaryjne, środki do impregnacji, albo pielęgnacji drzewa, czy chemikalia używane w przemyśle fotograficznym, bądź do obróbki zdjęć. Do tych ważniejszych odpadów niebezpiecznych, przynależą również odpady azbestowe, świetlówki i żarówki energooszczędne.

Lista odpadów niebezpiecznych jest bardzo długa, najlepiej zaznajomić się z nią nim uczynimy coś karalnego.