Implementowanie systemu HACCP w jednostkach oświatowych – zasady

Wszelcy operatorzy żywności bez względu na wielkość a także profil prowadzonej aktywności, w tym też realizatorzy karmienia w przedszkolach oraz pozostałych placówkach oświatowo-wychowawczych mają obowiązek wdrożenia systemu HACCP.
Jeżeli chodzi o HACCP w przedszkolu, do obowiązków jednostki w ramach wdrożenia HACCP należy między innymi opracowanie zasad higieny, magazynowania a także podawania żywności, wytyczenie tak zwanej „czystej drogi”, po której mogą poruszać się jedynie pracownicy kuchni, zlokalizowanie jak też korzystanie z łazienki, zapewnienie właściwego odzienia personelu, przygotowanie a także zapisanie receptur podawanych dań etc.

Zakupy zza granicy

Źródło: send-2.pl

czas na pożyczkę

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com
Przy opracowywaniu procedury zapewnienia bezpieczeństwa wydawanych posiłków i przestrzegania reguł higienicznych przedszkole może, na regule dobrowolności, wykorzystywać wytyczne zamieszczone w poradnikach dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), dobrej praktyki higienicznej (GHP) i wdrażania a także stosowania reguł systemu HACCP. Mycie, dezynfekcja, a także deratyzacja jak też dezynsekcja komponują się na Dobrą Praktykę Sanitarną (GHP). Powinny być celowo nadzorowane a także wdrożone przed wprowadzeniem HACCP, aczkolwiek możemy to robić równolegle. System HACCP nie powinien się koncentrować przykładowo na deratyzacji, szczególnie, gdy chodzi o ochronę poszczególnych pomieszczeń. Oznacza to, że system zabezpieczenia przed szkodnikami musi funkcjonować niezależnie od HACCP.

Tenże system może być rozbudowany w ogromnym zakładzie, w małej stołówce starczą, przykładowo dwie pułapki. Dopiero, jeżeli zaistnieje potrzeba przeprowadzenia deratyzacji organizuje się ją z pomocą wyspecjalizowanych firm.
Kategoria: W gospodarce
Tagi: , , ,