Własność intelektualna ma dzisiaj szczególnie duże znaczenie

Są to wszelkie wytwory ludzkiego umysłu i choć ich wartość jest niematerialna, to są ujmowane w formie materialnych nośników. Wytwory umysłu trzeba właściwie chronić. Lecz w jaki sposób? Skupimy się na 2 najbardziej popularnych – prawie autorskim oraz patencie.

Pierwsza opcja, czyli prawo autorskie jwp, chroni utwory, a więc oznaki działalności twórczej, jakie mają indywidualny charakter i mogą być wyrażone w różnoraki sposób. Zaliczają się do nich np. utwory słowne, graficzne i plastyczne, lutnicze, sceniczne, jak również audiowizualne. Zabezpieczenie utworu przez prawo autorskie następuje automatycznie oraz rodzi się z chwilą jego ustalenia. Nie należy spełniać żadnych formalności, toteż, jeżeli tylko autor zaobserwuje, że ktoś użytkuje jego utwór w sposób nieuprawniony, może dochodzić swoich praw w sądzie. W poczynaniach sądowych dotyczących tego typu spraw najważniejsze jest być w stanie dowieść, że utwór jest naszego autorstwa. Wymagane jest także podanie daty jego powstania, toteż już na początku dobrze jest zatroszczyć się o posiadanie niniejszych dowodów. Zawsze lepiej zabezpieczyć się z wyprzedzeniem, aby potem nie mieć żadnych trudności.

Company work

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Drugą opcją zabezpieczenia własności intelektualnej są patenty – . Nadawane są dla różnego rodzaju wynalazków. Patent (zobacz procedura patentu europejskiego) w odróżnieniu od prawa autorskiego domaga się trochę zachodu, ponieważ nieodzowne jest zmierzenie się z dosyć długą i wymagającą procedurą prawną. Pierwszy krok to zgłoszenie wynalazku do właściwego urzędu patentowego razem z wnioskiem o udzielenie patent, opisem wynalazku, skrótem oraz zastrzeżeniem patentowym. Potem dokument jest rozpatrzony i w zależności od decyzji uzyskuje albo nie uzyskuje się patentu. Patent jest osobistym prawem do użytkowania danego wynalazku, tak samo w sposób zawodowy, jak i zarobkowy, na obszarze całej Polski. Patenty nie są wieczne, albowiem obowiązują przez dwadzieścia lat.

Do zabezpieczenia własności intelektualnej służy także ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także o prawie własności przemysłowej i ochronie baz danych. Dobrze jest rozeznawać się w temacie i zapoznać się szczegółowo ze wskazanymi ustawami, jeśli chcemy dowiedzieć się więcej.
Autor
Kategoria: W gospodarce
Tagi: ,