Odmiany kruszyw do budowania szos

W drogowym budownictwie stosuje się szereg materiałów pochodzenia naturalnego oraz przetworzonych z odrzutów wydobywczych i poprodukcyjnych.
Przede wszystkim to są kruszywa i masy ziemne realizujące wymagania i standardy budowlane, wchodzące w skład materiałów stosowanych do budowy dróg albo autostrad.

kopalnia

Kruszywo drogowe jest materiałem miałkim pochodzenia organicznego lub mineralnego, uniwersalnie wykorzystywane między innymi do konstrukcji dróg . Ze względu na sposoby jego uzyskiwania rozróżniamy kruszywa sztuczne a także naturalne. Kruszywa naturalne to kruszywa pochodzenia mineralnego, pokruszone w skutku erozji czy otrzymane przez mechaniczne po www.bazalt.pl/kopalnia-wilkow/oferta/kruszywa-drogowe-i-kolejowe/ j kopalnia kruszywa (BAZALT – kopalnia). Mogą zostać ulepszane w procesie ich przebierania i płukania. Pozyskuje się je z dna rzek, jezior i kopalni piasku a także żwiru. Kruszywa naturalne dzielą się na żwirowe i łamane przez maszynowe rozdrabnianie skał, dla przykładu grys i tłuczeń. Żwir to osadowa okruchowa skała występująca w luźnej formie, o wielkości od dwóch mm do kilku centymetrów. Przeważnie używany jest jako komponent mas bitumicznych stosowanych na powierzchnie dróg, a również jako surowiec do podbudowy drogi. Grys, jako kruszywo mechanicznie rozdrabniane, stosowany jest na warstwy łączące, wyrównawcze.

Tłuczeń zaś używany jest do produkcji nawierzchni kolejowych i betonów. Jego ziarenka są chropawe, przypominające kształtem kostki albo ostrosłupy.