Badania gruntów i obiektów budowlanych

Od paru lat obserwujemy bardzo duży rozkwit budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, tj. biurowców, centrów handlowych, hoteli itp. oraz infrastruktury drogowej.

Procesom budowy mogą jednak towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań jest wpływ drgań mechanicznych ,które mogą wpływać destrukcyjnie na konstrukcję budynku i być uciążliwe dla przebywających w nim ludzi.Projektanci poszczególnych branż są świadomi występujących niebezpieczeństw dotyczących bezpieczeństwa wynikających z drgań sejsmicznych. W związku z powyższym, należy przeprowadzić pomiary drgań gruntów i obiektów budowlanych, które pokażą nam, czy na danym terenie zdarzają się drgania sejsmiczne. Bogaty w doświadczenie zespół osób, dysponujący nowoczesną, specjalistyczną aparaturą do zadań rzeczywistych oraz bogatym zapleczem laboratoryjnym zapewni „stabilny grunt” (i dosłownie i w przenośni) obiektom budowlanym.

przebudowa budynku

Autor: Public domain: Use these pix for any purpose
Źródło: http://www.flickr.com

Pomiary te mogą mieć zastosowanie, między innymi do:określenia wpływu drgań przenoszonych przez grunt na konstrukcję budynku, mostu, drogi itp., określenia oddziaływania drgań na konstrukcje samego budynku, określenia wpływu drgań na ludzi przebywających w budynku, określenia wpływu drgań na specjalistyczne maszyny i urządzenia mieszczące się w budynku (np. mikroskopy elektronowe, urządzenia pomiarowe, medyczne precyzyjne obrabiarki i inne, dla których określone są szczególne warunki dopuszczalnych drgań podłoża), w celu określenia wpływu drgań urządzeń zainstalowanych w budynku (sprężarek, pras, urządzeń przemysłowych emitujących drgania itp.) na konstrukcję budynku i na inne urządzenia znajdujące się w okolicy, pomiary mogą być również wykonane na planowanym miejscu inwestycji w celu określenia wpływu potencjalnych źródeł drgań sejsmicznych na projektowany osuszanie budynków opole – dróg, linii kolejowych i tramwajowych, pobliskich zakładów przemysłowych czy kopalni.

Firma przeprowadzi również obliczenia numeryczne Metodą Elementu Skończonego (tzw. obliczenia MES). Dzięki tej metodzie potrafimy przewidzieć wytrzymałość konstrukcji pod działaniem obciążeń, oszacować przemieszczenia i naprężenia.

Musisz pamiętać, że nasza strona internetowa (www.termofol.pl/folia-grzewcza/) pomoże Ci w wyszukaniu zajmujących informacji na jakikolwiek temat. Ta strona z pewnością Ci się będzie podobać.

To w dzisiejszych czasach jedna z powszechnie stosowanych metod prowadzenia komputerowo obliczeń inżynierskich, która umożliwia szybkie i szczegółowe osiągnięcie wyników, których uzyskanie w sposób analityczny okazałoby się szczególnie trudne lub wręcz niemożliwe.