Jaka jest różnica między stalą kwasoodporną, a stalą nierdzewną Oraz do czego niezbędne są wkręty?

Generalna różnica między stalami nierdzewnymi a żaroodpornymi tkwi na ich wykorzystywaniu, tj. warunkach eksploatacyjnych, w których będą eksploatowane. Dla stali nierdzewnych ogólną cechą eksploatacyjną jest odporność korozyjna. Są one stosowane w temperaturze pokojowej, (ale także w temperaturach kriogenicznych do temperatury ok. 500°C).

W takich okolicznościach ich podstawowym zadaniem jest wysoka odporność korozyjna, a pozostałe własności materiału, np. własności mechaniczne mają słabsze znaczenie. Stale nierdzewne dawniej dzielono na nierdzewne i kwasoodporne, obecnie pod słowem nierdzewne rozumie się wszystkie, które jako główną cechę eksploatacyjną ujawniają odporność korozyjną oraz nie są stalami żaroodpornymi, żarowytrzymałymi.

praca przy stali

Autor: U.S. Army Corps of Engineers
Źródło: http://www.flickr.com

Dla stali żaroodpornych bardzo ważną właściwością materiału jest spora odporność korozyjna w temperaturze powyżej 500°C związana z odpornością na utlenianie w wysokiej temperaturze, czyli przeciwdziałaniem powstawania warstwy zgorzeliny na powierzchni materiału a także tworzeniu zgorzeliny, która będzie ciągle przylegać do powierzchni chroniąc wyrób przed dalszym utlenianiem. Natomiast, od stali żarowytrzymałych oczekuje się wysokich cech mechanicznych w temperaturze powyżej 500°C, co jest związane z odpornością materiału na pełzanie, czyli powolne odkształcenie pod wpływem naprężeń niższych od granicy plastyczności materiału.

stalowe pręty

Autor: Dāvis Mosāns
Źródło: http://www.flickr.com

Stal nierdzewna (kwasoodporna) oraz żaroodporna należą do jednej gromady stali odpornych na korozję, gdzie dominującym pierwiastkiem stopowym jest chrom, nikiel i molibden oraz w przypadku stali żaroodpornych, żarowytrzymałych niewielkie dodatki krzemu i aluminium oraz ceru.

Kończąc stale nierdzewne używa się do temperatury 500°C, gdzie przeznaczenie wymaga wysokiej odporności na korozję. Stale żaroodporne wykorzystuje się w temperaturze powyżej 500°C, gdzie półwyrób jest narażony na utlenianie a co ważne potrzebuje się wysokiej odporności korozyjnej na środowisko eksploatacji. Stale żarowytrzymałe są także stosowane w środowiskach agresywnych korozyjnie w podwyższonej temperaturze dla zastosowań, od których wymaga się ponadto niezmiennych w czasie własności mechanicznych. Więcej informacji odnajdziesz na witrynie bth.plne zWkrętyhetnej stali nierdzewnej są przeznaczone głównie do stosowania na zewnątrz. Wyprodukowane ze stali nierdzewnej mają zastosowanie w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych a także w pomieszczeniach wilgotnych (np. kuchnia, łazienka). Do stosowania w terenie nadmorkskim proponowane są wkręty ze stali nierdzewnej A4. Stal tą wyróżnia duża zawartość chromu, przez co na powierzchni robi się ochronna warstwa. Dalsze elementy stopu jak nikiel, molibden, mangan, niob zapewniają jeszcze lepszą odporność na korozję. Austenit jest podstawowym składnikiem wielu stali nierdzewnych. Nie jest magnetyczny. Stal austenitowa ma wyższą odporność na korozję niż martenzytowa.