Jakie zbiorniki są właściwe do przechowywania odpadów gazowych? Czym muszą się charakteryzować?

Każdy odpad musi być odpowiednio zutylizowany, mówi o tym ustawa. Wedle Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku na temat odpadów, magazynowanie odpadów jest czasowym przechowywaniem albo gromadzeniem ich przed przetransportowaniem, odzyskiem lub zneutralizowaniem. Składowanie odpadów możemy podzielić na odpady stałe, są to te o dużych rozmiarach, jak gruz budowlany, kolejną grupę reprezentują odpady płynne, a trzecią – na tej skupimy się w poniższym artykule – odpady w stanie gazowym.

Zbiornik ciśnieniowy

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Odpady tego rodzaju gromadzone są nie aż tak często, a to z tego powodu, że produkuje się je w sposób nieprzerwany w procesie, który jest źródłem ich powstawania. Są w związku z tym bez przerwy zagospodarowywane, unieszkodliwiane i odprowadzane do otoczenia. Odpady gazowe trzeba jednak magazynować wówczas, gdy nie możemy ich odprowadzić bezpośrednio do otoczenia – w formie, której występują, natomiast w miejscu ich powstania nie istnieje właściwa instalacja do ich zneutralizowania. Do tego celu stosuje się różne zbiorniki.

Najbardziej znane zbiorniki niskociśnieniowe -charakteryzują się tym, że gazy, które się w nich znajdują posiadają stałe ciśnienie, zaś przestrzeń do przechowywania może się zmieniać. Następny typ, zbiorniki – kliknij – dzwonowe mają ruchome człony płaszcza, które połączone są teleskopowo jak i zamknięcie cieczowe – hydrauliczne. Możliwe jest zwiększenie (szczegółyna ten temat- http://www.olszewscy.org.pl)albo pomniejszanie przestrzeni do magazynowania w momencie napełniania albo opróżniania zbiornika. Powinny być one ocieplane zimą, gdyż dolne zamknięcie i uszczelnianie stanowi ciecz. Zbiorniki membranowe wykorzystuje się do gromadzenia niewielkich ilości odpadów gazowych. Takie zbiorniki posiadają kształt kuli, ich górna część jest obciążona dodatkowymi ciężarami. Mogą być łatwo przemieszczane oraz lokowane w dowolnych miejscach.

W zbiornikach wysokociśnieniowych gazy przechowywane są przy stałej objętości i zmieniającym się ciśnieniu. Zbiorniki oraz pojemniki stacjonarne wykorzystywane są do magazynowania niewielkich ilości gazu. Do trzymania dużych ilości wykorzystywane są zbiorniki kuliste. Zbiorniki wysokociśnieniowe są wyposażone w specjalne zawory, natomiast do ich napełniania stosuje się sprężarki. Magazyny pod ziemią są dobre do przechowywania większych ilości odpadów gazowych. Mogą być zlokalizowane w wyrobiskach albo odwiertach od wód podziemnych. Umiejscowienie takiego schowka jest uzależnione od stabilności sejsmicznej terenu.