Pierwsze kroki w budowie budynku, czyli jak robić?

Gdy mamy już wszystko: parcelę, projekt, prawomocną pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę, zaangażowaną brygadę budowlaną, kierownika budowy (nieodzownie) jak też inspektora nadzoru (fakultatywnie) – co dalej? Przed rozpoczęciem budowy konieczne będzie wytyczenie przez geodetę, miejsca posadowienia domu.

budowa domu

Autor: Brett and Sue Coulstock
Źródło: http://www.flickr.com
Po pierwsze trzeba złożyć w stosownym starostwie powiatowym powiadomienie o planowanym zaczęciu prac. Należy to uczynić przynajmniej 7 dni przed zaczęciem robót. Aneksem do zawiadomienia musi być oświadczenie szefa budowy o przejęciu obowiązków. Porównaj: tutaj. W tym samym urzędzie powinniśmy zarejestrować tzw. dziennik budowy. Później powinniśmy zabezpieczyć plac budowy (zrobi to firma budowlana) jak też umieścić na nim tablicę informacyjną. Tablicę tą zobowiązany jest ulokować szef budowy. Jej treść reguluje szczegółowo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej a także ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia. Zgodnie z tymże rozporządzeniem, tablica musi zostać wykonana ze sztywnej płyty zabarwienia żółtego o rozmiarach 70 x 90 cm. Powinna znajdować się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na wysokości nie mniejszej aniżeli metry.

budowanie domu

Źródło: pixabay.com
Prócz wymienionej już tabeli informacyjnej, kierownik budowy zobowiązany jest umieścić również ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia. Podstawą prawną jest w tym miejscu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Ogłoszenie powinno obejmować trzy elementy: przewidywane terminy rozpoczęcia i zwieńczenia wykonywania robót budowlanych, maksymalną liczbę pracobiorców zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach i informacje tyczące się planu bezpieczeństwa a także ochrony zdrowia. W praktyce obwieszczenie to zazwyczaj umieszczane jest obok tablicy informacyjnej budowy na analogicznej płycie – mimo że w tym przypadku nie są określone warunki dotyczące rozmiarów bądź zabarwienia. Rozporządzenie mówi tylko, iż ma ono być ulokowane w sposób solidny jak też zabezpieczone przed zniszczeniem. Kolejny krok to wytyczenie domku. Zająć się tym musi geometra, natomiast wykonaną pracę poświadczyć wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu tych formalności może zacząć się rzeczywista budowa domów.

Źródło informacji – https://www.heliodon.pl/