AGR-Polska

Otrzymanie zadośćuczynienia od dłużnika, na co powinno się mieć uwagę?

Ściąganie należności od zleceniodawców w licznych przypadkach wymaga interwencji sądu. Główną podstawą do uzyskania należności od dłużnika jest tytuł egzekucyjny. Jest to sądowe zaświadczenie pełnie stwierdzające zaistnienie oraz rodzaj roszczenia lub zamiennika (ekwiwalent), jaki dłużnik winien zapłacić wierzycielowi.

dokumenty

Autor: Simon_sees
Źródło: http://www.flickr.com

Dołącza się tu poboczny druk, którym jest nota obciążeniowa. Noty obciążeniowe, dlaczego i z kim? Nota obciążeniowa jest spisywana w celu potwierdzenia obszaru operacji w interesach. Stanowią one podstawę między innymi do rozliczeń księgowej. Zasadnym jest ich sporządzenie z:

1. Kontrahentami. Czemu?. Gdyż nota obciążeniowa traktowana jest, jako podstawa na wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, który służy w charakterze sprawdzonej linii obrony w interesach – wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Precyzuje ona przedział ściągania odsetek powstających w skutek nieterminowego spłacenia długu. Dodatkowo jej wpływ rozciąga się na kary umowne wynikłe z powodu wadliwego wywiązania się z zapisów umów oraz korekty pomyłek zdarzających się w dokumentach księgowych.

2. Podwładnymi. Nota obciążeniowa łączyć się tutaj będzie z obciążeniami wynikającymi w efekcie niedoborów, przez które pracodawca odniósł ubytek – nota obciążeniowa wzór. Wspomniana nota jest podstawą dla refundacji w formie finansowej lub jako ekwiwalent. W tym wypadku służy ona jako narzędzie komunikacji wewnątrz zakładowej. Wspomniany u góry tytuł egzekucyjny ściśle łączy się z notą obciążeniową. Występuje w tym miejscu jasny ciąg przyczynowo-skutkowy. Jednak, sam tytuł egzekucyjny, to zbyt mało, by posiadać pełne przekonanie spłaty. Należy wcześniej wystąpić do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, w kwestii tytułu egzekucyjnego. Dopiero wtedy orzeknięta klauzula nabywa mocy tytułu wykonawczego.

praca

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Wartym jest chronić swoje interesy przed możliwymi komplikacjami wynikającymi z nieuczciwości osób zatrudnionych i dostawców odpowiednio wcześniej. Pozwoli, to na ustrzeżenie się przed przedłużającymi się postępowaniami, które mogą nadejść w skutek braku kompletnych dokumentów. Pojęcia, takie jak: „wniosek o nadanie klauzuli wykonalności”, „nota obciążeniowa”, „ekwiwalent” nie mogą powodować uczucia przestrachu – ciekawe źródło to poradnik.wfirma.pl