Home

Czym jest energia wiatrowa? Jak to działa? Jak wiele można uzyskać takiej energii?

OZE są coraz bardziej znane w wielu miejscach świata, także i u nas. Coraz więcej się o tym mówi, dzięki czemu możliwe są działania mające wpływ na polepszenie kondycji atmosfery. Czynności w zakresie dobierania odnawialnych źródeł energii są różnorodne, zależnie od energii, którą planujemy wykorzystać. W tym artykule zajmiemy się energią wiatrową.
prąd
Autor: Frerk Meyer
Źródło: http://www.flickr.com
Energia wiatru może powstać dzięki różnicy temperatur mas powietrza. Dzieje się tak przez nierównomierne nagrzewanie się powierzchni Ziemi. Turbina wiatrowa osiąga swoją moc dzięki konwersji wiatru przez moment obrotowy, kiedy oddziałowuje na łopaty wirnika wytwarzając energię elektryczną. Taka energia jest dość dostępna, minimalizuje emisję gazów cieplarnianych, gdyż zastępuje konwencjonalną energetykę, jaka jest oparta na paliwach kopalnych - http://sun-gallo.pl/.Zmienność wiatru nie powoduje wielkich wahań w funkcjonowaniu systemów energetycznych, o ile nie ma zdecydowanego udziału energii. Wedle duńskich doświadczeń odpowiedni poziom energii wiatrowej w systemie energetycznym nie powinien być wyższy niż dwadzieścia procent. Turbiny wiatrowe mogą być budowane w różnych miejscach - na lądzie oraz wodzie. Bardziej znaczny uzysk energii jest możliwy na farmach morskich, a jednocześnie ich lokalizacja jest na pewno mniej dla skupisk ludzkich. Jednakże, przyłączenie do sieci tego rodzajutego typu elektrowni jest bardziej trudne.
prąd
Autor: Michael Coghlan
Źródło: http://www.flickr.com
Główny element siłowni wiatrowej to wirnik, który przemienia energię wiatru w energię mechaniczną. Z niej następnie generator produkuje energię elektryczną. Osadzony na wale wolnoobrotowym wirnik ma trzy łopaty, które są zrobione ze wzmocnionego poliestrem włókna szklanego.


Wirnik obraca się najczęściej z prędkością od piętnastu do trzydziestu obrotów na minutę. Prędkość tego typu jest później zwiększona przez przekładnię do 1500 obrotów na minutę. Przekładnia złączona jest z wałem szybkoobrotowym, on zaś z generatorem. Najbardziej istotną cechą energii wiatrowej jest jej duża zmienność, w przestrzeni i czasie. Zmienność wiatru w czasie jest w stanie dotyczyć dosyć szerokiej skali czasu, czyli od sekund do lat, więc z tej przyczyny wyróżniono różnorodne rodzaje zmienności wiatru w danym okresie, np. dobowa czy roczna. Z tej energii można korzystać już w sporej liczbie miejsc, jak energia odnawialna Łódź.