7 wytycznych w razie pożaru

W każdej branży potrzebne są konkretne prawidła dzięki jakim prościej jest – jak mówi znane powiedzenie – „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Odpowiednio wdrożone pozwalają na bezproblemowe działanie całej struktury firmy. Są nieodzowne, jak najważniejsze procedury. Wśród najbardziej rozpoznawalnych i obowiązkowych prym wiodą: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (czyli BHO) oraz szkolenia przeciwpożarowe. Skupmy się na tym drugim zagadnieniu, czyli na szkoleniach przeciwpożarowych (szkolenie BHP i ppoż- sprawdź). Najważniejsza w tego typu materii jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Definiowana jest również Instrukcją przeciwpożarową albo Instrukcją pożarową. Jest to dokument niesamowicie ważny, wymagany podczas pełnego okresu korzystania z budynku, to znaczy, od jego odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Odnosi się to najbardziej do budynków użyteczności publicznej.

Do tego typu grupy kwalifikujemy budynki biurowe, szpitale, lokale handlowo-usługowe, przedszkola i tym podobne. Instrukcja ta dotyczy też budynków typu magazyn, produkcja (czyli fabryki), a też hoteli oraz pensjonatów (czyli budynki zamieszkania zbiorowego). Za kryterium wytycznych posiadania Instrukcji bezpieczeństwa uważa się wielkość budynku – obliczany jest on na 1000m3 kubatury (w największej ilości przypadków, około 300 m2 powierzchni wewnętrznej). Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – to przede wszystkim część opisowa, gdzie znajdziemy treści zawierające warunki ochrony przeciwpożarowej budynku, procedury na wypadek ewakuacji i inne wytyczne. W instrukcji znajduje się też część graficzna, czyli plany ewakuacji, miejsce i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego.

Miej na uwadze, że jako właściciel budynku ponosisz pełną odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową danego budynku.

Czy w kontekście omawianej publikacji masz więcej pytań? Jeżeli tak, kliknij ten odnośnik – to nie może za nic umknąć Twojej uwadze!

Jak mówi ustawa, właściciel, zarządca lub użytkownik budynku ma za zadanie: dbać o urządzenia przeciwpożarowe, żeby były w całkowitej używalności technicznej i funkcjonalnej. Powinien wyposażyć obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Na dodatek, niezbędne jest ulokowanie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru i oznakowanie odpowiednio dróg ewakuacyjnych, rozlokowania gaśnic, wyłączników prądy oraz kurków gazowych. Czasami jest trudność z właściwym rozumieniem przepisów. Jeśli też masz z tego typu rzeczami trudność wystarczy zapisać się na konkretne szkolenie. Największą bazę takich szkoleń odnajdziemy w sieci internetowej (wystarczy wpisać w wyszukiwarkę przykładowo szkolenia ppoż. Nawet, jak mieszkasz w małej miejscowości nie będzie problemu ze znalezieniem odpowiedniego szkolenia. Przeszukaj Internet, a na pewno trafisz na najlepsze szkolenie.