AGR-Polska

Badania wykrywające nieciągłości powierzchniowe

Badania MT wykorzystują zjawisko rozproszenia pola magnetycznego. Wspiera to rozpoznanie lokalnych nieciągłości, powstałych pod nawierzchnią monitorowanego złącza, jakie mogą także wychodzić na jego powierzchnię, kreując tym samym najogromniejsze magnetyczne pole rozproszenia. Użycie owej metody jest umotywowane wyłącznie w wypadku składników ferromagnetycznych. Znajdują zastosowanie w większości rodzajów złączy jak też sposobów spawania. Z kolei nie przydaje się do badań tworzyw z rodziny aluminium, stali austenitycznych, magnezu a także miedzi.

badania

Autor: fluffisch
Źródło: http://www.flickr.com
Przed przystąpieniem do badań MT musimy zbadać cechy magnetyczne tworzywa, następnie dopasować stosowny sposób magnesowania oraz parametry magnesowania. W badaniach tego typu przynależy na początek przygotować nawierzchnie do badania, rozmagnesować ją wstępnie, a również oczyścić i odtłuścić. Następnym krokiem badania jest magnesowanie nawierzchni przy pomocy defektoskopów a także nałożenie proszku magnetycznego czy zawiesiny, po wykonaniu tychże czynności odbywają się oględziny połączone z rejestracją wyników. Po zakończeniu badania, powierzchnia podlega rozmagnesowaniu i oczyszczeniu.

Badania magnetyczno proszkowe charakteryzują się większą precyzją niż badania – jeszcze więcej – penetracyjne. Badanie MT jest dosyć proste w zastosowaniu, analiza rezultatów jest mało zawiła, z pominięciem wypadków nieciągłości zlokalizowanych pod nawierzchnią materiału. Badania zobacz tego rodzaju to badania nieniszczące

teren

Autor: Dávid Sterbik
Źródło: http://www.flickr.com

pomagające ujawniać nieciągłości powierzchniowe, a także stosunkowo duże położone blisko nawierzchni, nieciągłości podpowierzchniowe.

Wykorzystuje się je zarówno w trakcie odbioru, wytwórczości, kontroli finalnej czy konserwacji, dla całkowitej powierzchni lub tylko miejscowo. Umożliwiają wykrycie wad w półproduktach odkształcanych plastycznie, spawanych, stanie surowym bądź już obrabianych. Wykorzystywane są także do kontroli części bądź fragmentów łącznych o różnorodnych kształtach oraz rozmiarach wykonanych z materiałów ferromagnetycznych.

Dobór rodzaju systemu badania: detekcji pola magnetycznego uzależniony jest od szeregu czynników takich jak rodzaj badanego elementu (tworzywa, stanu nawierzchni) i panujących warunków.