Czym się odznacza energia wiatrowa? Jak to działa? Jak bardzo dużo można uzyskać takiej energii?

Odnawialne źródła energii są coraz bardziej powszechne w wielu miejscach świata, także i w naszym kraju. Coraz więcej się o tym mówi, dzięki czemu realne są działania mające wpływ na polepszenie stanu atmosfery. Działania w zakresie wybierania oze są różnorodne, w zależności od energii, jaką planujemy wykorzystać. W tym artykule zajmiemy się energią wiatrową.

prąd

Autor: Frerk Meyer
Źródło: http://www.flickr.com
Energia z wiatru może powstać dzięki różnicy temperatur mas powietrza. Odbywa się to przez nierównomierne nagrzewanie się powierzchni Ziemi. Turbina wiatrowa zdobywa swoją moc przy pomocy konwersji wiatru poprzez moment obrotowy, kiedy oddziałuje na łopaty wirnika tworząc energię elektryczną. Tego rodzaju energia jest dosyć dostępna, pomniejsza emisję gazów cieplarnianych, ponieważ zastępuje konwencjonalną energetykę, która jest oparta na paliwach kopalnych – porównaj informacje.

Zmienność wiatru nie powoduje wielkich wahań w działaniu systemów energetycznych, o ile nie stanowi zdecydowanego udziału energii. Według duńskich doświadczeń właściwy poziom energii wiatrowej w takim systemie nie może być większy niż 20%. Turbiny wiatrowe mogą być budowane w różnorodnych miejscach – na lądzie oraz wodzie. Bardziej znaczny uzysk energii jest realny na farmach morskich, a także ich lokalizacja jest z pewnością mniej uciążliwa elektrowni jest bardziej trudne.

prąd

Autor: Michael Coghlan
Źródło: http://www.flickr.com

Najważniejszy element siłowni wiatrowej to wirnik, jaki przemienia energię wiatru na energię mechaniczną. Z niej potem generator produkuje energię elektryczną. Zlokalizowany na wale wolnoobrotowym wirnik posiada trzy łopaty, jakie są zrobione ze wzmocnionego poliestrem włókna szklanego.

Wirnik obraca się bardzo często z prędkością od 15 do 30 obrotów na minutę. Prędkość tego rodzaju jest następnie powiększona przez przekładnię do 1500 obrotów na minutę. Przekładnia złączona jest z wałem szybkoobrotowym, on natomiast z generatorem.

Jeśli masz ochotę dowiedzieć się więcej wiadomości na omawiany w tym tekście temat, to zobacz tutaj śmiało uzupełniające informacje (http://www.alpaki.pl/).

Najistotniejszą cechą takiej energii jest jej duża zmienność, w przestrzeni i czasie. Zmienność wiatru w czasie jest w stanie dotyczyć dosyć szerokiej skali czasu, co oznacza od sekund do lat, tak więc z tej przyczyny wyróżniono różne rodzaje zmienności wiatru w czasie, np. dobowa czy roczna. Z takiej energii jesteśmy w stanie korzystać już w wielu miejscach, jak energia odnawialna Łódź.