Co to jest własność prywatna w dzisiejszym świecie? Czy jeszcze ma rację bytu, czy jesteśmy w stanie ją ochronić?

Jak w Polsce wygląda ochrona własności prywatnej? Czy istnieją odpowiednie przepisy, które to ustalają? Zdecydowani tak, są dość dosyć konkretne i jednocześnie odnoszą się do wielu podmiotów.

Logo należy do ochrony własności intelektualnej w sytuacji, gdy jest ono wytworem oryginalnym i nie istnieje identyczny, albo taki sam znak do już wcześniej zarejestrowanego albo zgłoszonego do rejestracji oraz gdy nie narusza on praw osobistych a jednocześnie majątkowych osób trzecich. Ważnym kryterium, które musi wypełniać znak towarowy zanim zostanie objęty ochroną własności intelektualnej jest również to, że nie powinien stać on w niezgodzie z aktualnym porządkiem publicznym, prawnym lub obyczajowym. Innymi słowy, na przykład nie może przywodzić on na myśl symbole związane z grupami wzywającymi do nienawiści religijnej lub rasowej.

logo

Autor: BagoGames
Źródło: http://www.flickr.com
Logo nie powinno też posiadać herbów, flag, barw kojarzących się z państwem ojczystym lub z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. W Polsce możliwa jest również ochrona znaku towarowego za pośrednictwem tzw. Wspólnotowego znaku towarowego, którego rejestracja odbywa się w Urzędzie ds. Harmonizacji w ramach rynku wewnętrznego, w miejscowości Alicante w Hiszpanii. Podobnie, prawa autorskie można również egzekwować poprzez otrzymanie ochrony międzynarodowej towarowego znaku. W tym przypadku rejestracja ma miejsce w biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO jaka ma miejsce w Genewie.

znak towarowy

Autor: Saint-Gobain Abrasives AB Sweden
Źródło: http://www.flickr.com
Na straży tego rodzaju praw stoi rzecznik patentowy .www.jwp.pl/zespolallże ważne jest inne zagadnienie: własność przemysłowłasność przemysłowaącznych, które wynikają z narodowego, międzynarodowego albo regionalnego ustawodawstwa. Tego rodzaju właśnie przykładami praw są prawo ochronne lub znak towarowy. Ażeby móc istnieć aktualnie, a przede wszystkim robić to profesjonalnie konieczne jest uwzględnianie tego prawa. Znak towarowy, własna marka są czymś tak oryginalnym i niezbędnym na dzisiejszym rynku, że każdemu powinno zależeć, ażeby takie prawa były zachowane. Dzięki temu bowiem jesteśmy w stanie mówić o pewnym porządku w temacie identyfikacji, co wpłynie na jasność i przejrzystość przepisów. Jest to ważne na co dzień, a faktycznie w czasie ewentualnych sporów. One mogą wyniknąć, jeśli nie będziemy uwzględniać prawa patentowego i tym podobnych pojęć.