Home

Opcje podatku dla osób wynajmujących mieszkanie

Osoba, która dzierżawi dom jest zobowiązana do odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego od pozyskanego z wynajmu profitu. W jaki sposób to musi zrobić określa przepis o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych profitów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

Inwestycje, nieruchomości
Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Kiedy zapoczątkowujemy wynajem lokalu i wolimy płacić ryczałt od dochodów z takiego tytułu winniśmy złożyć oświadczenie o wyborze tej postaci opodatkowania szefowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na punkt zameldowania nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zdobył pierwszy zysk z tego tytułu. Wynajmujący mieszkania winni przeanalizować, która forma opodatkowania jest w ich indywidualnym przypadku najbardziej odpowiednia (https://www.damdom.pl/vademecum-artykul/gdzie-szukac-lokatora,96.html). Dostępne dla osób nieprowadzących działalności ekonomicznej w zakresie wynajmowania nieruchomości są dwa wielce odmienne procedury rozrachunków z fiskusem: z pomocą podatku od przychodów rejestrowanych (stawka 8,5%), na prawach schematycznych (stawki progresywne 18% i 32%).

mieszkania do wynajęcia
Źródło: flickr.com
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nader atrakcyjną kształtem rozrachunków dla płacącego podatki stanowiłoby płacenie podatku o stawce 8,5%, ale to może być złudne. Niższa stawka liczona jest od przychodu, a więc po prostu od sumy odbieranego przez właściciela czynszu. W przypadku rozliczenia na regułach ogólnych (stawka 18 i 32%) bazą do wyznaczenia podatku od wynajmu jest nie przychód, lecz dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. W efekcie może się okazać, że podatek za wynajem liczony na zasadach ogólnych będzie, pomimo wyższej stawki faktycznie finansowo mniejszy aniżeli w przypadku rozliczania ryczałtem ze stawką 8,5% (nasza strona internetowa na damdom.pl). Warto zwrócić uwagę, że prócz corocznego odprowadzania podatku z tytułu umowy najmu, podatnik zmuszony jest również co miesiąc względnie kwartalnie odprowadzić do urzędu skarbowego zadatek na podatek. W celu obliczenia wysokości zadatków, należy obliczyć otrzymane dochody kompletne.