Home

Jakie zbiorniki są właściwe do przechowywania odpadów gazowych? Czym muszą się charakteryzować?

Każdy odpad musi być odpowiednio zutylizowany, tak jak mówi ustawa. Wedle Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku na temat odpadów, magazynowanie śmieci jest tymczasowym przechowywaniem albo gromadzeniem ich przed przetransportowaniem, odzyskiem lub zneutralizowaniem. Składowanie śmieci możemy podzielić na odpady stałe, są to te o dużych rozmiarach, jak gruz budowlany, drugą grupę reprezentują odpady ciekłe, a trzecią - na tej skupimy się w poniższym artykule – odpady gazowe.

Zbiornik ciśnieniowy
Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Odpady tego typu magazynowane są nie aż tak często, a to z tego powodu, iż wytwarza się je w sposób nieprzerwany w procesie, który jest źródłem ich powstawania. Są więc ciągle wykorzystywane, unieszkodliwiane i wypuszczane do atmosfery. Odpady gazowe powinno się jednak magazynować wówczas, kiedy nie jesteśmy w stanie ich wyprowadzić bezpośrednio do otoczenia - w formie, jakiej występują, zaś w miejscu gdzie powstają nie istnieje właściwa instalacja do ich unieszkodliwiania. Do tego celu stosuje się różnorakie zbiorniki.

Bardziej znane zbiorniki niskociśnieniowe - apakor.eu -cechują się tym, iż gazy, które się w nich znajdują posiadają stałe ciśnienie, natomiast przestrzeń do przechowywania może się zmieniać. Następny rodzaj, zbiorniki dzwonowe posiadają ruchome człony płaszcza, które połączone są teleskopowo jak i zamknięcie cieczowe - hydrauliczne. Prawdopodobne jest powiększanie lub pomniejszanie przestrzeni magazynowej w momencie zapełnienia albo opróżniania zbiornika. Muszą być one ocieplane zimą, ponieważ dolne zamknięcie i uszczelnianie stanowi woda. Zbiorniki membranowe wykorzystuje się do przechowywania małych ilości odpadów gazowych. Tego typu zbiorniki posiadają kształt kuli, ich górna część jest obciążona dodatkowymi ciężarami. Mogą być łatwo przemieszczane i lokowane w różnych miejscach.

W zbiornikach typu wysokociśnieniowego gazy przechowywane są przy stałej objętości i zmiennym ciśnieniu. Zbiorniki i pojemniki będące stale w jednym miejscu wykorzystywane są do magazynowania małych ilości gazu. Do trzymania większych ilości wykorzystywane są zbiorniki kuliste. Zbiorniki wysokociśnieniowe posiadają specjalne zawory, zaś do ich napełniania stosuje się sprężarki. Magazyny pod ziemią są dobre do przechowywania większych ilości odpadków gazowych. Mogą być zlokalizowane w wyrobiskach albo odwiertach od wód podziemnych. Położenie tego typu schowka jest uzależnione od stabilności sejsmicznej terenu.