AGR-Polska

Pomoc w odprawie celnej w czasie importu z Chin.

Chiny to państwo, które obejmuje nadrzędną funkcję władzy gospodarczej na ziemi. Kraj ten w minionych kilkunastu latach oferuje firmom i nabywcom szansę rozrostu sektora praktyki komercyjnej w w naszym państwie, europie oraz na rynkach światowych. Duża ilość firm by być na rynku i podwyższyć swoją jakość zmuszonych jest szukać różnych środków wyposażenia. Właściwym wyborem będzie na pewno import z Chin.

Ulice w Chinach

Autor: Azchael
Źródło: http://www.flickr.com
Importując artykuły z Chin należy pogłębić własną znajomość w temacie tej specjalności i zwrócić szczególną uwagę na instrukcję przy kroku parafowania umów z dostawcą, np. sprawdź na stronie Omawiając warunki kontraktu trzeba ustalić które dokumenty muszą być wysłane z towarem oraz jak właściwie odznaczyć produkt.

Import z Chin Import (hurtownia import z Chin, jakiej szukasz)ga ze sobą dużą odpowiedzialność i wiele zaskoczeń. Dokumentacja to istotny fragment w czasie czynności związanych z przewozem.

Zaintrygowały Cię opisy zawarte w tym artykule? Jeżeli tak, to czytaj także zbiórka odpadów niebezpiecznych zbliżone informacje, dotyczące tego sektora. Przejdź do kolejnej witryny.

Zbiór pism strona chińska zobowiązana jest dostarczyć prosto do importera, natomiast firma oczekująca na towar powinna dostarczyć agencji celnej wymagane dokumenty z odpowiednim upoważnieniem.

Warto wyszczególnić, że wytwórca chiński nie wyśle istotnych pism, gdy nie będzie zrealizowana przedpłata w postaci faktury pro-forma. Najważniejsze pisma to: morski list przewozowy wystawiany w trzech oryginałach, faktura handlowa oraz specyfikacja. Faktura musi mieć takie szczegóły jak nazwa asortymentu, liczbę, wartość jednostkowa, wartość ogółem, wagę netto i brutto a również wymogi dostawy.

Chiny

Autor: Richard Barton
Źródło: http://www.flickr.com
Import z Chin prócz klasycznej dokumentacji pociąga za sobą dodatkowe pismo – świadectwo pochodzenia. Przez to importowane towary mogą mieć obniżone stawki celne, o wysokości których można poczytać na stronie internetowej ministerstwa finansów. Importując towar z Chin warto dowiedzieć się jakie wymagania i normy musi spełniać towar oraz jak należycie ma być oznakowany. Import z Chin to duża gama artykułów, coraz bardziej zaawansowanych technologicznie po bardzo niskich cenach, a Chiny to kraj, które daje wielkie szanse rozwoju dla tych, którzy chcą budować interesy z krajem środka.