AGR-Polska

Pomoc w odprawie celnej w czasie importu z Chin.

Chiny to państwo, które obejmuje nadrzędną funkcję władzy gospodarczej na ziemi. Kraj ten w minionych kilkunastu latach oferuje firmom i nabywcom szansę rozrostu sektora praktyki komercyjnej w w naszym państwie, europie oraz na rynkach światowych. Duża ilość firm by być na rynku i podwyższyć swoją jakość zmuszonych jest szukać różnych środków wyposażenia. Właściwym wyborem będzie na pewno import z Chin.

Ulice w Chinach

Autor: Azchael
Źródło: http://www.flickr.com
Importując artykuły z Chin należy pogłębić własną znajomość w temacie tej specjalności i zwrócić szczególną uwagę na instrukcję przy kroku parafowania umów z dostawcą, np. sprawdź na stronie Omawiając warunki kontraktu trzeba ustalić które dokumenty muszą być wysłane z towarem oraz jak właściwie odznaczyć produkt.

Import z Chin Import (hurtownia import z Chin, jakiej szukasz)ga ze sobą dużą odpowiedzialność i wiele zaskoczeń. Dokumentacja to istotny fragment w czasie czynności związanych z przewozem. Zbiór pism strona chińska zobowiązana jest dostarczyć prosto do importera, natomiast firma oczekująca na towar powinna dostarczyć agencji celnej wymagane dokumenty z odpowiednim upoważnieniem.

Warto wyszczególnić, że wytwórca chiński nie wyśle istotnych pism, gdy nie będzie zrealizowana przedpłata w postaci faktury pro-forma.

Chcesz znaleźć inne tego typu artykuły? Jeżeli tak, ta wskazówka z serwisu (https://inteligentny-inwestor.com/ogladaj) jest warta zainteresowania, ponieważ dotyczy pokrewnej tematyki.

Najważniejsze pisma to: morski list przewozowy wystawiany w trzech oryginałach, faktura handlowa oraz specyfikacja. Faktura musi mieć takie szczegóły jak nazwa asortymentu, liczbę, wartość jednostkowa, wartość ogółem, wagę netto i brutto a również wymogi dostawy.

Chiny

Autor: Richard Barton
Źródło: http://www.flickr.com
Import z Chin prócz klasycznej dokumentacji pociąga za sobą dodatkowe pismo – świadectwo pochodzenia. Przez to importowane towary mogą mieć obniżone stawki celne, o wysokości których można poczytać na stronie internetowej ministerstwa finansów. Importując towar z Chin warto dowiedzieć się jakie wymagania i normy musi spełniać towar oraz jak należycie ma być oznakowany. Import z Chin to duża gama artykułów, coraz bardziej zaawansowanych technologicznie po bardzo niskich cenach, a Chiny to kraj, które daje wielkie szanse rozwoju dla tych, którzy chcą budować interesy z krajem środka.