Czym się różni zarządzanie a administrowanie nieruchomością?

Kierowanie nieruchomością to szerszy zakres czynności aniżeli administrowanie. Do obowiązków zarządcy zalicza się aktywne nadzorowanie majątkiem właściciela ulokowanym w nieruchomości, prowadzenie jak również nadzorowanie obsługi konkretnej nieruchomości czy też doradztwo z zakresu kierowania nieruchomością.

Jeżeli chodzi o administrowanie to jest to wyłącznie prowadzenie aktualnych czynności związanych z obsługą nieruchomości.

Chcesz przeczytać coś podobnie użytecznego? Super, ta strona www okna aluminiowe wrocław z pewnością okaże się dla Ciebie wartościowa, ponieważ odnajdziesz na niej dużo podobnych informacji.

Zarządzanie nieruchomościami Wrocław to podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności, których celem jest zagwarantowanie należytej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości a także zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkowania i prawidłowej eksploatacji nieruchomości. Do priorytetowych celów rządzenia nieruchomości zalicza się utrzymanie nieruchomości w stanie niezmienionym jak również uzasadnione inwestowanie w nieruchomości. Jest to działalność zawodowa wykonywana na rzecz osób trzecich.

nieruchomości

Autor: Guilhem Vellut
Źródło: http://www.flickr.com

Rządzenie nieruchomością polega z kolei na podejmowaniu decyzji przez właściciela bądź jeżeli jest to wspólnota mieszkaniowa to poprzez jej Zarząd. Rządzenie nieruchomościami polega na wykonywaniu rutynowych czynności w zakresie obsługi nieruchomości i utrzymania jej w gotowości eksploatacyjnej w korzystnym stanie. Kierowanie nieruchomością to przejęcie znacznej części obowiązków związanych z utrzymaniem, a pozostawienie Zarządowi Wspólnoty wszystkich decyzji dotyczących nieruchomości.Więcej na project

Kierowanie nieruchomością jest działalnością zawodową realizowaną przez zarządców nieruchomościami na zasadach ustalonych w ustawie. Zarządca nieruchomością albo przedsiębiorca działa na zasadzie umowy o zarządzanie nieruchomością. Każda firma, która prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami musi zapewnić robienie czynności zarządzania przez osobę posiadającą odpowiednią licencję. Część zadań mogą prowadzić inne osoby, lecz to osoba posiadająca licencję nadzoruje te czynności i jest za nie zawodowo odpowiedzialny.
Część informacji znajdziesz na
Kategoria: Bez kategorii
Tagi: ,