Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego

Prowadzenie działalności, oprócz umiejętności biznesowych, wymaga niemało

wytrwałości. Załatwianie wielu przewidzianych przepisami obowiązków absorbuje sporo czasu. Starczy napomknąć o formalnościach związanych z rejestracją działalności. Nastręcza ona długiego biegania od okienka do okienka. Już po zarejestrowaniu działalności możemy spodziewać się okresowych inspekcji przeciwpożarowych, szczególnie jeżeli nasza działalność związana jest z wytwórczością artykułów łatwopalnych bądź też w naszej jednostce przebywają duże ilości ludzi.

gaśnica

Autor: Tonnerre Lombard
Źródło: http://www.flickr.com

Można się wtedy spodziewać szybkiej inspekcji. Kto dokonuje podobnych czynności? A więc o ile idzie o ppoż Warszawa (polecana strona), inspekcji takich może dokonywać wyłącznie upoważniony przez dowodzącego PSP w Warszawie strażak bądź inna wyznaczona przez niego osoba. Niezależnie od tego czy będzie to inspekcja ppoż w Warszawie czy też innym mieście, inspektor ma obowiązek poinformować posiadacza firmy kontrolowanej o planowanych działaniach na 7 dni przed wykonaniem czynności kontrolnych (w rzadkich wypadkach na 3 dni przed kontrolą).

Inspektor sprawdzi szerokość a także sposób oznakowania korytarzy ewakuacyjnych, zobaczy czy drzwi ewakuacyjne są nie są zagrodzone, przeprowadzi kontrolę gaśnic pod względem formalno-prawnym. Z pewnością będziemy przywołani do okazania dokumentu zwanego instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Kontroler skontroluje prawidłowość tego pisma, jego aktualność (na pismo to składają się między innymi mapki sytuacyjne). Spisaniem wspomnianej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zajmują się wyspecjalizowane firmy. Aby przygotować tenże dokument trzeba wyselekcjonowanej firmie dostarczyć stosownych informacji, tj. dokumentacja stanu technicznego budynku, czy też dane na temat prowadzonej działalności a także o ewentualnych rejonach zagrożenia wybuchem.

Jeśli są dostępne projekty, rysunki technologiczne budynku – też i one.

Jeśli masz chęć znaleźć artykuły na prezentowany temat, to przejdź tutaj rzygacz dachowy i zobacz inne informacje odnośnie podnoszonego zagadnienia.

zobacz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wyznacza m.in. lokalizacje zbiórki w przypadku konieczności ewakuacji, określa metody postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem itp.. Notacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego regulują dodatkowo zasady konserwacji i termin przeglądów technologicznych przyrządów oraz infrastruktury przeciwpożarowej.

Kategoria: Bez kategorii