Dobre praktyki są niezbędne, żeby ochronić środowisko naturalne

Są dziedziny, w jakich pozytywne działania uniemożliwiają stosowanie nieprawidłowych działań. Najczęściej tego typu dziedziny odnoszą się do szeroko pojętego interesu społecznego, co znaczy, że ich działania, przyszłe decyzje i wdrażane projekty, mają wpływ na życie każdego z nas, a też na środowisko naturalne. Nie dziwne, że w tym temacie mówimy o branży budowlanej czy wydobywczej. To tak duże przedsięwzięcia, iż w konsekwencji mają one wpływ na wszystkich i to przez kolejne pokolenia. Dlatego stworzono specjalne procedury, które mają to kontrolować. Najbardziej znana z nich to ocena oddziaływania na środowisko.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ma rzeczowo ocenić wpływ planowanego projektu – budowlanego czy wydobywczego, na środowisko (w tym również na zdrowie ludzi). Kompleksowość tego dokumentu wymaga, aby znalazła się w nim weryfikacja raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (-> zobacz więcej), jaki musi być dostarczony przez inwestora danego projektu, a także zyskanie koniecznych uzgodnień i opinii prawnych. Jednocześnie, zgodnie z konwencją z Aarhus w takim postępowaniu musi być zapewniony udział społeczeństwa.

Naturalne składniki

Autor: Milena Janiczek
Źródło: http://www.flickr.com

Oceny oddziaływania na środowisko ( http://www.ehsbiznespartner.pl/ ) jest niezbędna w wypadku planowanych przedsięwzięć, które z wielkim prawdopodobieństwem będą miały wpływ na środowisko. Może też być konieczna na drodze postępowania administracyjnego ochrona środowiska takich przedsięwzięć, jakie są na specjalnej liście „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Jednak, nie istnieje w rzeczywistości lista przedsięwzięć, które mogą mieć wpływ na obszar Natura 2000. W tego typu przypadku procedura może się rozpocząć, kiedy jest podejrzenie, że dany projekt może wpłynąć na ten obszar. Procedura tego typu również nie jest konieczna, jeżeli przedsięwzięcie ma wpływ na środowisko, lecz jego realizacja jest zawarta w planach ochrony obszaru Natura 2000.

Ocena oddziaływania środowiska bierze też pod uwagę pośredni i bezpośredni wpływ konkretnego działania na środowisko, co zawiera się w obszarze warunków życia ludzi, dóbr materialnych, zabytków czy dostępności kopalin. Sprawdzane są również możliwości, by zminimalizować negatywny wpływ konkretnego przedsięwzięcia na środowisko naturalne, przy tym określany jest zasięg monitoringu.
Te wszystkie działania mają na celu ochronę ludzi i przyrodę przed zgubnymi skutkami wielkich, ingerujących w nasze życie, działań. Nikt przecież nie podważy zalet rozwoju, jest to bardzo istotne w każdej dziedzinie, jednak trzeba mieć na uwadze, że rozwój tak, ale nie za wszelką cenę.

Komentarze |0|

*

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>