Praca z gruntem, co jest potrzebne do określonych działań w tym zakresie. O jakim rodzaju narzędzi warto pamiętać?

Podczas tworzenia domu czy konstruowanej odmiennej budowli zwykle zadawane jest pytanie o zagęszczanie gruntu, wzmacnianie gruntu czy stabilizacje gruntu. Najprostszym, ale i jednocześnie najbardziej oszczędnym sposobem jest mechaniczne zagęszczanie ziem gruntownych.

W czasie tego typu procesu cząsteczki szkieletu gruntowego grupują się, co sprawia, że wyznaczona ilość powietrza i wody usuwana jest kurczących się objętości porów. Zabieg tego typu ma na celu zwiększenie nośności i odporności na wodę gruntu, jak również do obniżenia jego łatwości na jeżdżenie czy robienie się kolein.

walec

Ten typ wzmocnienia (sprawdź) gwarantuje najciekawsze wyniki w gruntach zwanych spoistymi, w jakich zobaczyć można duży wzrost odporności. Mniej dobre efekty zapewnia w gruntach sypkich. W celu gwarancji pożądanych atutów wytrzymałościowych, jak również z powodów ekonomicznych powinniśmy złączyć niezwykle starannie sprzęt zagęszczony. Jakie gatunku mamy maszyny do zagęszczanie gruntu gruntu. Najbardziej znane są walce.

Zależnie od typu napędu walce jesteśmy w stanie pogrupować na: samojezdne oraz przyczepne. Pod względem masy możemy je podzielić na lekkie, średnie, ciężkie i bardzo ciężkie. Jednocześnie, czasem, by podnieść masę walców obciąża się je większym obciążeniem. Walce statyczne gładkie działają za pomocą wału. W takim najbanalniejszym walcu przyczepnym elementem głównym jest rama, która jest jednocześnie konstrukcją zespawaną z profili stalowych. Jest ona osprzętowana w zaczep, który pozwala sprzęgnięcie walca z ciągnikiem. W ramie ulokowane się także ułożyskowana oś wału zrobione również jako forma spawana.

koparka

Autor: Bill Smith
Źródło: http://www.flickr.com
Wał składa się z cylindrycznego płaszcza, dwóch ścian bocznych oraz osi do złączenia z elementem głównym. W bocznych ścianach są dziury, które ułatwiają uzupełnienie wodą lub piaskiem. W taki sposób jesteśmy zmienić ciężar walu i dostosować go do aktualnych potrzeb, wynikających z typu i wilgotności gruntu. obecne są również kolejne walce, które pomagają w takich pracach, ponadto, tego typu roboty bez walców byłyby niemożliwe. Autor http://www.spoiwex.pl/