Czy opłaca się przeprowadzić badania geotechniczne?

Wykonanie badań geotechnicznych jest przede wszystkim istotne, wyjątkowo w przypadku, kiedy projektowane jest podpiwniczenie budynku. Geotechnik wymierza poziom wody gruntowej i ocenia wahania tegoż poziomu.

Jeśli dom (czytaj także ogrodzenia panelowe – producent) ma być podpiwniczony, warunki wodno-gruntowe najlepiej skontrolować przed zakupem parceli. Piwnic nie powinno się budować, gdy woda gruntowa jest wysoko, bowiem byłoby to ciężkie technicznie i kosztowne. Jeśli posiadamy już działkę z wysokim poziomem gruntowej wody, najlepiej zrezygnować z piwnicy. Jeśli acz ze względu na nieprzepuszczalny grunt na powierzchni działki często stoi woda, powinno się pomyśleć o efektywnym odwodnieniu.

Aby sprawdzić warunki wodno-gruntowe, powinno się zwrócić się o pomoc do specjalistycznej firmy geotechnicznej, która to na podstawie kilku odwiertów obliczy warstwy i typy gruntu oraz poziom gruntowych wód. Sondowanie SCPTU jest współcześnie jednym z najczęściej wykorzystywanych badań geotechnicznych gruntu – doczytaj .

budowa domu

Autor: David Amsler
Źródło: http://www.flickr.com

Badanie geotechniczne gruntu jest w największym stopniu pewne, kiedy można określić położenie i zarys przyszłej budowli, bo wtedy geotechnik wie, w których punktach uskutecznić odwierty. Jeśli działka jest ogromna, a nie wiadomo jeszcze, gdzie stanie budynek, trzeba przeprowadzić więcej odwiertów, a zatem koszt badań wzrośnie. Mimo to wskazane jest je zrobić, ażeby ułatwić sobie podjęcie decyzji, bo badania mogą na przykład wykazać, w którym obszarze fundamentowanie budowli będzie najprostsze, a gdzie będzie skomplikowane, a przez to bardziej kosztowne.

Zobacz również –

Im sporzej odwiertów, tym badanie dokładniejsze, dlatego nie warto wybierać firmy, która obiecuje ocenić okoliczności wodno-gruntowe na podstawie jednego odwiertu: za minimum uważa się trzy . Najczęściej sytuuje się je w narożnikach budynku oraz względnie na przecięciu przekątnych. Jeśli dom ma mieć podpiwniczenie, winny być wykonane do głębokości 3–6 m, a jeśli dom ma być niepodpiwniczony, wystarczą odwierty (odwierty dolne źródło – www.akm.net.pl/) głębokości 3 m.

Badania potrwają jedną bądź dwie godziny, jednak na dokumentację czeka się od tygodnia do dwóch . Na koniec powinniśmy otrzymać trzy egzemplarze badań, a także ich wersję elektroniczną. Dodawanie dokumentacji geotechnicznej do wniosku o zezwolenie na budowę nie jest przymusowe.