Odpady są jednym z podstawowych zagadnień przyrodniczych w kraju i na całym świecie.

Nowo powstała ustawa o odpadach z 2012 roku, narzuca, na każde gospodarstwo domowe, konieczność sortowania śmieci, które wytwarza. Ustawa o odpadach została wdrożona w celu uregulowania zarządzania odpadami komunalnymi do wymogów unijnych.

porządkowane o odpowiedniej kolorystyce.

Żółte pojemniki na śmieci segregowane takie jak: plastik, w tym: artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych oraz metale w tym: puszki po napojach – tu kupisz. Zielone opakowania na nieczystości takie jak: szkło białe, w tym: słoiki po żywności, kolorowe i nieczystości wielomateriałowe, czyli pojemniki składające się z minimum z dwóch różnorakich materiałów, których nie można oddzielić ręcznie lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych, w tym: kartony po sokach czy mleku. Brązowe mieszkania (kliknij) czarne zasobniki na bioodpady.

Oraz niebieskie pojemniki na śmieci segregowane takie jak: papier i tekturę, w tym: kolorowe magazyny, torebki i worki papierowe, opakowania papierowe typu karton katalogi. A dodatkowo jeszcze zbiorniki na nieczystości w dowolnym odcieniu na nieczystości stałe zmieszane. Sortowanie śmieci jest jedną z procedur zmniejszenia wielkości odpadów podlegających gromadzeniu, poprzez zwrot surowców nadających się do ponownego użytku mieszkania (oceń) przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych artykułów tak zwany recykling. W pojemniki oraz worki, powinna zaopatrywać instytucja wybrana w przetargu. Jeśli kontenery i worki okażą się za małe, każdy nadmiar odpadów można zawieść do miejsca selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.